ส่วนข่าวกิจกรรม
ลำดับ หัวข้อกิจกรรม วันที่เพิ่มกิจกรรม อ่านต่อ
1
   รับวุฒิบัตร การปฎิบัติงานห้องปฎิบััติการ
26 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ
2
   อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
26 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ
3
   ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
13 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ
4
   อบรมพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน
12 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ
5
   แสดงความยินดี
20 กันยายน 2559
อ่านต่อ
6
   บริการวิชาชีพสู่สถานศึกษา
19 กันยายน 2559
อ่านต่อ
7
   โครงการพัฒนาผู้เรียน
15 สิงหาคม 2559
อ่านต่อ
8
   ดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559
15 สิงหาคม 2559
อ่านต่อ
9
   อบรมวิชาชีพ
27 กรกฎาคม 2558
อ่านต่อ
10
   กิจกรรมพี่สอนน้อง ห้องปฏิบัติการ
22 มิถุนายน 2558
อ่านต่อ
11
   กิจกรรมรับน้องใหม่
22 มิถุนายน 2558
อ่านต่อ
12
   โครงการบริการวิชาชีพสู่่ชุมชน
14 มกราคม 2558
อ่านต่อ
 


ส่วนดาวน์โหลดไฟล์
ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่มไฟล์
1    les/ac/_cctc_logo.png 25 Sep 2017 14:55:47
2    les/ac/_16017.jpg 25 Sep 2017 14:55:47
3    les/ac/_100657.jpg 25 Sep 2017 14:55:47