ส่วนข่าวกิจกรรม
ลำดับ หัวข้อกิจกรรม วันที่เพิ่มกิจกรรม อ่านต่อ
1
   พัฒนาผู้เรียน เรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
17 กรกฎาคม 2558
อ่านต่อ
2
   โครงการ เพชรปัญญา
09 กรกฎาคม 2558
อ่านต่อ
3
   กิจกรรมบริการวิชาชีพสู่สถานศึกษา
26 มิถุนายน 2558
อ่านต่อ
4
   กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง MK ปี 58
25 มิถุนายน 2558
อ่านต่อ
5
   กิจกรรมค่ายเพชรทวิภาคีปีที่2
25 มิถุนายน 2558
อ่านต่อ
6
   เปิดตัวยผลิตภัณฑ์สาขาการตลาด
14 มกราคม 2558
อ่านต่อ
7
   บริการวิชาชีพสู่องค์กร และชุมชน
14 มกราคม 2558
อ่านต่อ
8
   งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
14 มกราคม 2558
อ่านต่อ
9
   ร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพ
14 มกราคม 2558
อ่านต่อ
10
   โครงการตลาดเพื่อสังคม
14 มกราคม 2558
อ่านต่อ
11
   ศึกษาดูงาน จังหวัดแพร่
14 มกราคม 2558
อ่านต่อ
12
   แห่เทียนพรรษา
10 กรกฎาคม 2557
อ่านต่อ
13
   บริการวิชาชีพสู่ชุมชน และ องค์กร
10 กรกฎาคม 2557
อ่านต่อ
14
   กิจกรรมรับน้องสาขาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก
02 กรกฎาคม 2557
อ่านต่อ
15
   การเข้าเยี่ยมชมจาก วท.ปัญญาภิวัฒน์
02 กรกฎาคม 2557
อ่านต่อ
16
   ปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน
29 พฤษภาคม 2557
อ่านต่อ
17
   กำหนดการนักศึกษาทวิภาคี
19 พฤษภาคม 2557
อ่านต่อ
18
   กิจกรรมค่ายเพชรทวิภาคี
19 พฤษภาคม 2557
อ่านต่อ
19
   สอบสัมภาษณ์และเซ็นสัญญานักศึกษาทวิภาค
14 พฤษภาคม 2557
อ่านต่อ
 


ส่วนดาวน์โหลดไฟล์
ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่มไฟล์
1    les/mk/_LoadCP.xls 25 Sep 2017 14:55:47