ข่าววิชาการ


หัวข้อข่าว : รับมอบตัวนักศึกษาเที่ยบโอน
วันที่ลงข่าว : 21 มกราคม 2558
ผู้ลงข่าว : อ.ปกรณ์ สีลัดดา

รูปหัวข้อข่าว     

ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ได้ทำการรับมอบนักศึกษาเทียบโอนรุ่นที่ 18 ซึ่งมีนักศึกษาสนมาสมัครเรียนจำนวนมาก