ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ระหว่างกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กับบริษัท แม็คเอ็นดูเคชั่น จำกัด
วันที่ลงข่าว : 25 มีนาคม 2561
ผู้ลงข่าว : Marketing

รูปหัวข้อข่าว     

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ที่ห้องประชุม Ed-Tech กลุ่มคณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวเอกชน เชียงใหม่ และ ลำพูน ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ระหว่างกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กับบริษัท แม็คเอ็นดูเคชั่น จำกัด "เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ อีกทั้งเป็นการยกระดับการเรียนรู้

ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุค 4.0 การเรียนการสอนรูปแบบใหม่"

☑️สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางปี 51
☑️สอดคล้องหลักสูตรปรับปรุงปี 60