ข่าวกิจกรรม


หัวข้อข่าว : กิจกรรมสวนมนต์ยาวทุกวันจันทร์
วันที่ลงข่าว : 02 กรกฎาคม 2561
ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

รูปหัวข้อข่าว     

CCC ทำการจัดกิจกรรมสวนมนต์ยาวทุกวันจันทร์เพื่อเสริมสร้างพระพุทธศาสนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาทุกคนทุกเช้าวันจันทร์