ข่าวกิจกรรม


หัวข้อข่าว : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
วันที่ลงข่าว : 17 กรกฎาคม 2561
ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

รูปหัวข้อข่าว     

CCC.จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561