ข่าวกิจกรรม


หัวข้อข่าว : กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันจันทร์
วันที่ลงข่าว : 19 พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

รูปหัวข้อข่าว     

CCC: จัดสวดมนต์ทํานองสรภัญญะเป็นประจำทุกวันจันทร์