ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว : รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ลงข่าว : 20 พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงข่าว : Marketing

รูปหัวข้อข่าว     
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผลการประเมนคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
"ระดับดีเยี่ยม" ในวันที่ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561