ข่าววิชาการ


# 1 #
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันจันทร์

วันที่ลงข่าว : 2018-11-19

ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

อ่านต่อ

# 2 #
หัวข้อข่าว : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

วันที่ลงข่าว : 2018-07-17

ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

อ่านต่อ

# 3 #
หัวข้อข่าว : บวงทรวงพระพรหม

วันที่ลงข่าว : 2018-07-17

ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

อ่านต่อ

# 4 #
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสวนมนต์ยาวทุกวันจันทร์

วันที่ลงข่าว : 2018-07-02

ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

อ่านต่อ

# 5 #
หัวข้อข่าว : CCC.จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

วันที่ลงข่าว : 2018-02-23

ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

อ่านต่อ

# 6 #
หัวข้อข่าว : สวดมนต์หมู่สรภัญญะ

วันที่ลงข่าว : 2015-06-29

ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

อ่านต่อ

# 7 #
หัวข้อข่าว : ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส

วันที่ลงข่าว : 2015-03-10

ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

อ่านต่อ

# 8 #
หัวข้อข่าว : ccc.จัดกิจกรรมตานก๋วยสลาก

วันที่ลงข่าว : 2014-07-21

ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

อ่านต่อ

# 9 #
หัวข้อข่าว : CCC.แห่เทียนเข้าพรรษา พ.ศ.2557

วันที่ลงข่าว : 2014-07-21

ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

อ่านต่อ

# 10 #
หัวข้อข่าว : CCC. รับขัวญน้องใหม่

วันที่ลงข่าว : 2014-07-01

ผู้ลงข่าว : อ.ถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ

อ่านต่อ


หน้า : 12
ทั้งหมด : 2 หน้า / 20 ข่าว