ส่วนข่าวกิจกรรม
ลำดับ หัวข้อกิจกรรม วันที่เพิ่มกิจกรรม อ่านต่อ
1
   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ พานักศึกษาไปทัศนศึกษาประจำปี 2559
04 มกราคม 2560
อ่านต่อ
2
   การอบรมหลักสูตร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง
29 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ
3
   แนะนำเรื่องการศึกษาต่อในระดับอาชีวะ ณ ร.ร.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
29 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ
4
   ร่วมงานล้านนา Expo 2015
16 กันยายน 2558
อ่านต่อ
5
   โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
01 กันยายน 2558
อ่านต่อ
6
   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
01 กันยายน 2558
อ่านต่อ
7
   ทดสอบข่าว TM 1
19 มีนาคม 2557
อ่านต่อ
 


ส่วนดาวน์โหลดไฟล์
ลำดับ ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่มไฟล์
1    les/tm/_ขั้นตอนการใช้งาน.pdf 25 Sep 2017 14:55:47