ภาพ ข่าวสาร

หลักสูตรสำหรับผู้มีงานทำ

หลักสูตรสำหรับผู้มีงานทำ

Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่กับธนาคารออมสินภาค8

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่กับธนาคารออมสินภาค8

Read More »

ออกไปค้าเพื่อศึกษาประสบการณ์ขายจริง

ร่วมกิจกรรมตลาดนัดปูเสื่อ

Read More »

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเปิดพื้นที่สำหรับจัดจำหน่ายสินค้า

ศูนย์บ่มเพาะฯ ได้เปิดพื้นที่สำหรับจัดจำหน่ายสินค้า ขึ้นภายในวิทยาลัยฯ

Read More »

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document