วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่กับธนาคารออมสินภาค8

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่กับธนาคารออมสินภาค8 ร่วมกับสาขาพี่เลี้ยง

มีการจัดกิจกรรมที่วัดดอยเวียงชัย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว

อาทิเช่น  ปลูกป่า  สร้างฝาย  ปล่อยปลา 

Untitled Document