ยี่เป็ง ccc พณิชยการเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง ccc

จัดกิจกรรมประกวดการทำกระทง

ประกวดการทำโคมลอย

ประกวดการทำขนมจ๊อก(ขนมเทียน)

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document