ศึกษาดูงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

3 ธ.ค. 62

นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

นำทีมโดย

อ.ถวัลย์ลักษณ์  ศรีจันทร์ดี

 

Advertise

หัวข้อ1

หัวข้อ2

Untitled Document